Brankári
Samuel
Drahuta
Martin
Martiš
Tomáš
Sádecký
Obrancovia
Ján
Mozsi
Marek
Tuček
Lukáš
Zlocha
Andrej
Mušák
Matej
Obšivan
Lukáš
Fedor
Juraj
Orgoník
Záložníci
Erik
Drahuta
Václav
Baláž
Erik
Porubčan
Michal
Mynář
Daniel
Rybanský
Oliver
Hošták
Dominik
Gabriš
Branislav
Chleban
Matúš
Híreš
Marek
Klúčik
Marek
Gašpar
Jakub
Čmelo
Útočníci
Daniel
Krajčík
Michaela
Jurenková
Tomáš
Staňo
Sebastián
Sieklik