Brankári
Samuel
Drahuta
Tomáš
Sádecký
Obrancovia
Lukáš
Zlocha
Marek
Tuček
Lukáš
Fedor
Erik
Drahuta
Andrej
Mušák
Matej
Obšivan
Útočníci
Juraj
Orgoník
Václav
Baláž
Marek
Klúčik
Dominik
Gabriš
Sebastián
Sieklik
Michaela
Jurenková
Daniel
Brezáni
Adam
Keznikl
Samuel
Solík
Peter
Ernek
Patrik
Lacko
Branislav
Chleban
Záložníci
Ján
Mozsi
Oliver
Hošták
Daniel
Krajčík
Erik
Porubčan
Martin
Miščík
Filip
Šurian
Tomáš
Krasňan
Timotej
Štefanec